Zo komt het vd Valk Hotel op H20 eruit te zien!

Zo moet het 40 meter hoge hotel van Van der Valk op bedrijventerrein H2O in Hattem er uit komen te zien. © P.A.M. Teunissen Architectenburo

Zo komt Hotel Van der Valk naast de A28 in Hattem eruit te zien (40 meter hoog met 140 kamers)

Het hotel dat Van der Valk in de hoek van de A28 en de A50, op bedrijventerrein H2O, in Hattem wil bouwen, moet 40 meter hoog worden. Het bestemmingsplan moet daarvoor worden aangepast, want nu is een hoogte van maximaal 25 meter toegestaan. Het Hattemer plandeel wordt ondertussen klaargemaakt voor de komst van bedrijven. Voor de bouwvak liggen er straten, die moeten nog wel een naam krijgen.

Floris Brandriet 26-06-20, 10:30

Pakweg een jaar geleden verkondigden de gemeente Hattem, H2O en Van der Valk de wens om het hotel te bouwen. Met 140 hotelkamers en een horecafunctie. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en inwoners van Hattem kunnen zich inschrijven voor een informatieavond, volgende week donderdag bij kwekerij Souman. Zij zien ook dat er druk gegraven wordt op het Hattemer deel van bedrijventerrein H2O. 

Hoe staat het met de plannen voor een Van der Valk-hotel in Hattem?

H2O-directeur Piet Tulner: ,,Het bestemmingsplan is in concept rond en daarom houden we volgende week een informatieavond. Op 16 augustus kunnen we de plannen dan ter inzage leggen. Het bestemmingsplan richt zich erop dat het hotel iets hoger is dan de maximaal toegestane 25 meter, namelijk 40 meter. En dat er een horecafunctie op komt. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Hattem om hierover te beslissen, dat zal vermoedelijk begin 2021 gebeuren.’’

U noemde het hotel eerder een aanwinst voor Hattem en H2O.

,,Dat is het ook. Een bijzonder gebouw. Zowel de gemeente Hattem als de bv H2O zouden hier niet aan begonnen zijn, als we niet de voordelen ervan zagen. De faciliteiten die er komen, bieden ook voordelen voor de andere ondernemers op het bedrijventerrein. En voor de gemeente Hattem is het een mooie aanwinst, omdat het ook een impuls kan zijn voor de recreatieve sector. Het hotel mikt op een mix van zakelijk en recreatief. Van der Valk gaat nog steeds uit van 140 hotelkamers.’’

Vanuit de lucht worden de contouren van het Hattemer deel van H2O langzaam maar zeker zichtbaar. Het hotel van Van der Valk komt langs de snelweg, aan de rechterkant van deze foto, die kijkend richting Wezep is genomen. © Freddy Schinkel

Op het Hattemer deel van H2O wordt druk gegraven, wanneer is dat klaar?

,,We zijn in februari begonnen en de planning is dat het in september afgerond wordt. Het lijkt erop dat dat gaat lukken. Het plan is dat nog voor de bouwvak de wegen geasfalteerd worden. Daarna moet er nog klei en veen worden afgevoerd -want daar kunnen we niet op bouwen – en zand aangevoerd.’’

Hebben de straten al namen?

,,Daar zijn we nu mee bezig. De gemeente Hattem moet daarover beslissen, maar we zijn daarover met ze in gesprek. Op het deel in Oldebroek hebben we namen als de Duurzaamheidsstraat, Klimaatstraat en Warmtekrachtstraat. En uiteindelijk is het wel één bedrijventerrein…’’

Heeft de verkoop van percelen te lijden onder de coronacrisis?

,,Er zijn wel enkele kandidaten die moesten afhaken in verband met corona, maar over het algemeen valt het mee. De hele strip langs de snelweg in Oldebroek is straks vol. We krijgen nog wekelijks meerdere aanvragen van bedrijven. Binnenkort maken we bekend dat er een verzamelgebouw op het deel Oldebroek komt, negen van de tien bedrijven die daarin komen hebben inmiddels getekend. Ook in Hattem hebben we concrete plannen. Natuurlijk wordt iedereen voorzichtig door corona, maar op basis van wat ik nu zie, ontstaat er absoluut geen negatief beeld.’’

Heerde wil uit de bv, Zwolle zou die plek wel willen overnemen. Zijn ze er al uit?

,,In beide gemeenten was de laatste tijd alles gericht op corona, begrijpelijk. Maar recent hebben we de draad weer opgepakt. We proberen dat een stap verder te brengen, maar je bent daar zo weer een half jaar verder mee.’’