Ondernemend Hattem

Wij zijn een bedrijvenkringsvereniging waarbij iedere Hattemer ondernemer welkom is.

Ons doel is om de gezamenlijke belangen van de ondernemer in het algemeen te behartigen en te bevorderen. Uiteraard kunnen wij niet persoonlijk voor een enkel bedrijf actief zijn, maar wel voor een grotere groep van ondernemers die hun belangen hebben liggen in en om de gemeente Hattem.
Zo nemen wij deel aan “de Springplank”,  deze naam verteld u wellicht wat over de activiteiten in onze regio. De Springplank is namelijk een gezamenlijk overlegorgaan van de bedrijvenkringen Hattem, Heerde en Oldebroek, waarbij niet alleen de plaatselijke belangen gelden, maar ook de gezamenlijke belangen in onze drie gemeenten. Denk hierbij aan werkgelegenheid, bedrijventerreinen, infrastructuur, vergunningen en dergelijke.

In deze samenstelling praten wij met de besturen van de drie gemeenten, daarnaast gaan we ook regelmatig in overleg met de provinciale en regionale bestuurders.
Tevens zijn wij vertegenwoordigd in de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, dit vanwege onze provinciale ligging waarbij onze belangen vertegenwoordigd worden in Arnhem en in Zwolle. 

Als bedrijvenkring hebben we ons ook georganiseerd in het ondernemersorgaan VNO/NCW, waarbij de besturen van de afzonderlijke bedrijvenkringen lid zijn van deze organisatie. Door dit lidmaatschap staat de mogelijkheid open om voor een ieder, via deze bestuursleden, informatie en inspanning te vragen voor hulp en advies bij een bedrijfsprobleem.

Als Ondernemend Hattem streven wij ernaar om vier keer per jaar te vergaderen. wordt er ook een jaarlijks gezamenlijk uitje georganiseerd. Als de gelegenheid het toestaat zijn partners ook van harte welkom om mee te gaan.
Op onze reguliere vergaderingen houden wij regelmatig ruimte voor spreekbeurten over diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals pensioenvoorzieningen, subsidies, milieuvergunningen, verkeersproblematiek plaatselijk en regionaal, bedrijventerreinen, infrastructuur in onze regio en nog vele andere zaken.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om vooral de ledenvergaderingen te bezoeken en na afloop samen een hapje en drankje te nuttigen, waarbij volop aan netwerken en informatie overdracht gedaan kan worden.