Bedrijvenkring

Wij zijn een bedrijvenkring vereniging waarbij een ieder welkom is.

Ons doel is: de gezamenlijke belangen van de ondernemer in het algemeen te behartigen en te bevorderen. Uiteraard kunnen wij niet persoonlijk voor een enkel bedrijf actief zijn, maar juist wel voor een grotere groep van ondernemers die hun belangen hebben liggen in en om de gemeente Hattem.

Zo nemen wij deel aan “de Springplank” hetgeen U wellicht wat zegt over de activiteiten in onze regio. De Springplank is namelijk een gezamenlijk overleg orgaan van de bedrijvenkringen Hattem, Heerde en Oldenbroek, waarbij niet alleen de plaatselijke belangen gelden, maar zeker ook de gezamenlijke belangen in onze drie gemeenten zoals o.a. de werkgelegenheid, bedrijventerreinen, infrastructuur, vergunningen e.d.

In deze samenstelling praten wij met de gemeente besturen van de drie gemeenten en regelmatig met de provinciale en regionale bestuurders.

Tevens hebben wij vertegenwoordiging in de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, dit vanwege onze provinciale ligging waarbij onze belangen vertegenwoordigd worden in Arnhem en in Zwolle. 

Ook zijn wij als bedrijvenkring georganiseerd in het ondernemersorgaan VNO/NCW, waarbij de besturen van de afzonderlijke bedrijvenkringen lid zijn van deze organisatie. Door het lidmaatschap het VNO/NCW van enkele leden van de bedrijvenkring staat de mogelijkheid open om voor een ieder via de bestuursleden informatie en inspanning te vragen voor hulp/advies bij een bedrijfsprobleem.

Als BKH vergaderen wij meestal vier keer per jaar en houden één keer per jaar een gezamenlijk uitje met eventueel naar keuze de partners erbij.
Op onze reguliere vergaderingen houden wij regelmatig ruimte voor spreekbeurten over diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals pensioenvoorzieningen, subsidies, milieuvergunningen, verkeersproblematiek plaatselijk en regionaal, bedrijventerreinen, infrastructuur in onze regio en nog vele andere zaken.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om vooral de ledenvergaderingen te bezoeken en na afloop samen een hapje en drankje te nuttigen, waarbij volop aan netwerken en informatie overdracht gedaan kan worden.